Citrix.nl Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 28 september 2016

Citrix Systems, Inc. ("wij" of "ons" of "Citrix") respecteert uw privacy en doet haar uiterste best om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft de privacy-werkwijzen die Citrix toepast op citrix.nl-domein websites en alle producten of diensten die exclusief op de website worden aangeboden (het "Aanbod"). Sommige Citrix-producten en -diensten hebben hun eigen websites. Sommige van die websites refereren aan dit privacybeleid en andere, zoals Podio en ShareFile, hebben hun eigen privacybeleid, dat u op die websites kunt vinden.

Bekijk dit privacybeleid a.u.b. zorgvuldig. Wanneer u gebruik maakt van of toegang hebt tot het Aanbod, of informatie aan of via het Aanbod indient, stemt u in met het verzamelen en verwerken van deze informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

Vergaren van informatie

Vergaarde informatie zal per activiteit verschillen en kan persoonlijke informatie bevatten zoals een voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, post- of ander fysiek adres, of andere contactinformatie. We kunnen ook uw titel, beroep, de branche waarin u werkzaam bent en andere informatie vergaren, die Citrix nodig heeft om producten, diensten en informatie aan u te leveren. Zo wordt er informatie vastgelegd als u:

 • zich registreert bij Citrix voor een MyCitrix-account;
 • zich registreert als partner;
 • zich inschrijft voor een online programma, evenement, seminar, promotie of sweepstake;
 • een product (inclusief, maar niet beperkt tot productevaluaties, technische previews en bèta-downloads), services of informatie aanvraagt;
 • deelneemt aan Citrix-evenementen, onderzoeken, enquêtes of evaluaties;
 • anderszins met ons correspondeert of om informatie vraagt.

Aanbiedingen kunnen sociale media-attributen bevatten, zoals Facebook- en Twitter-knoppen. Deze diensten bieden u de mogelijkheid uw identiteit te verifiëren of om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, zoals uw naam, e-mailadres of persoonsgegevens. Hiermee kan bijvoorbeeld een inschrijfformulier automatisch worden ingevuld of wordt interactie mogelijk met ons Aanbod. Hierbij is het mogelijk dat ook uw IP-adres en welke pagina u op onze site hebt bezocht worden vastgelegd. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van een cookie (zie 'Cookies en andere methodes voor het verkrijgen van informatie' verderop op deze pagina) zodat deze deze activiteiten goed functioneren. Deze methodes bieden u de optie om informatie te plaatsen op uw profielpagina over uw activiteiten op onze website, zodat u deze kunt delen met anderen binnen uw netwerk. Uw interacties met deze sociale media vallen onder het privacybeleid van de organisaties die ze aanbieden (i.e. FaceBook enz.)

Daarnaast ontvangt Citrix van tijd tot tijd persoonlijke informatie van zakelijke partners en leveranciers. Citrix gebruikt dergelijke gegevens alleen voor doeleinden zoals hierin aangegeven mits Citrix redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze volgens de geldende wetgeving is verzameld. We kunnen tevens de van u verzamelde informatie combineren met informatie die door andere bronnen is verzameld om ons algemene inzicht en de volledigheid te verbeteren om onze interacties met u beter op maat te maken.

We verzamelen ook IP (Internet Protocol)-adressen van apparaten die het Aanbod openen met het doel om de kwaliteit en integriteit van de site te onderhouden en te verbeteren, om de algemene geografische locatie te bepalen en om toegangscontrole of andere beveiligingsmaatregelen in te stellen. We leggen deze informatie vaak vast in log-bestanden, een standaard rapportagemethode die gebruikt wordt om statistisch te bepalen welke delen van onze website bijvoorbeeld worden bezocht en hoe lang bezoekers zich daar bevinden. We bewaren tevens gegevens als het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw browse-ervaring het beste past bij de instellingen van uw device.

Om ons Aanbod voortdurend te verbeteren, maken we gebruik van zelf ontwikkelde en externe analyse-tools zodat we beter in staat zijn gebruikspatronen vast te stellen, uw productervaring te verbeteren en u specifieke gebruikstips en hulp te bieden. Deze tools kunnen aan de hand van ons Aanbod gegevens verzamelen, zoals het type browser of gebruikte besturingssysteem, domeinnamen, MIME-typen, op welke URL's men klikt, wat er wordt gedownload en welke pagina's, producten en diensten worden bekeken bij het bekijken of gebruik maken van, of registreren voor ons Aanbod. Deze gebruiksinformatie kan worden gelinkt aan persoonlijke informatie voor onze eigen doeleinden. Net als andere commerciële websites, kunnen Citrix-aanbiedingen gebruik maken van cookies om deze informatie in te verkrijgen. Lees verderop 'Cookies en andere methodes voor het verkrijgen van informatie' voor meer informatie.

Mobiel en cloudaanbod

Mobiel Aanbod kan worden aangeboden via een eigen lokale server voor mobile device management, cloud-oplossingen of als directe download uit de app-store. Dit Aanbod kan persoonlijke informatie, geo-locatiegegevens of persoonlijke gebruiksstatistieken verzamelen: direct of namens onze enterprise-klanten ten behoeve van mobile device management of toegangscontrole. Neem voor specifieke informatie over de manier waarop uw organisatie omgaat met gegevens en het beleid betreffende mobile device management, contact op met de beheerder van uw mobiele devices binnen uw organisatie. Citrix kan ook geaggregeerde en anonieme statistieken ontvangen van onze enterprise-klanten, met betrekking tot downloads en mobiel gebruik van applicaties voor analysedoeleinden. We koppelen deze informatie zonder toestemming op geen enkele manier aan informatie die een afzonderlijke eindgebruiker kan identificeren. Mobiel Aanbod kan gebruik maken van analytische tools van externe partijen, maar is niet in staat u persoonlijk te identificeren.

Voor het cloudaanbod van Citrix, bekijkt Citrix alleen eindgebruikersgegevens als dat nodig is ter ondersteuning van onderhoudsactiviteiten van de service of om problemen te vinden en op te lossen die de kwaliteit van de ervaring van onze klant zou kunnen beperken of verstoren.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

Citrix gebruikt persoonlijke informatie voor onze eigen interne procedures en voor het op de markt brengen, aanbieden en verbeteren van onze producten en diensten.  Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om een transactie of bestelling af te handelen, om met u te communiceren, om producten/services aan u te leveren, om u de producten/services die u hebt gekocht in rekening te brengen en om u te voorzien van verdere service en support. Een enkele keer gebruiken wij uw informatie om contact met u op te nemen voor een enquête, die we gebruiken voor kwaliteitsborgingsdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om u (of om u namens ons door onze zakelijke partners of marketingbureaus) marketinginformatie te (laten) sturen of contact met u op te nemen voor marketingonderzoek. We zullen u minimaal altijd de mogelijkheid bieden u 'af te melden' (opt-out) van het ontvangen van marketingmateriaal waarvoor u kiest om het niet meer te ontvangen. Als u zich hebt ingeschreven voor marketingmateriaal van andere dochterondernemingen en gelieerde divisies van Citrix, volg dan de instructies in die materialen om uw voorkeuren bij te werken of om u uit te schrijven (opt-out). U zult communicatie zoals facturen, bevestigingse-mails en updates van de klantenservice die noodzakelijk geacht worden om u service te verlenen, blijven ontvangen.

Het delen en openbaar maken van informatie

Aangezien Citrix een globale organisatie is, kan uw persoonlijke informatie met andere kantoren of dochterondernemingen van Citrix in de hele wereld worden gedeeld. In dergelijke gevallen valt de Citrix entiteit die de informatie ontvangt onder dit privacybeleid.

Binnen Citrix worden gegevens opgeslagen op gecontroleerde servers met beperkte toegang. Uw persoonlijke gegevens kunnen wereldwijd in de kantoren van Citrix of haar marketingbureaus worden opgeslagen en verwerkt. Tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid, wordt uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming buiten Citrix gedeeld.

Citrix kan uw persoonlijke informatie naar andere organisaties of personen sturen onder elk van de volgende omstandigheden:

 • Als we uw toestemming hebben om de informatie te delen (indien vereist volgens de lokale wetgeving);
 • Als het delen van uw informatie vereist is voor het leveren van een product, service of informatie die u hebt aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw informatie met een bank, logistieke organisatie, evenementenorganisator, marketingbureau, enz.;
 • Als onderdeel van een gezamenlijke verkooppromotie of om sales leads door te geven aan onze zakelijke partners;
 • Om u op de hoogte te houden van de nieuwste productaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u die graag van ons, via onze marketingbureaus of van onze zakelijke partners ontvangt;
 • In het geval van verkoop, fusie, afsplitsing, reorganisatie of andere zakelijke transactie met betrekking tot de Citrix organisatie die uw persoonlijke informatie onderhoud;
 • Om compliance-controles uit te voeren volgens de Amerikaanse exportwetgeving, kan deze informatie worden doorgeven aan onze gecontracteerde leveranciers; 
 • Aan externe serviceproviders die ons helpen met onze activiteiten of andere aspecten van onze bedrijfsvoering. 
 • Voor data- en customer relations management, kunnen uw gegevens worden doorgeven aan onze gecontracteerde serviceproviders.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie aan een externe partij bekend te maken als we in goed vertrouwen en naar eigen inzicht geloven dat toegang, gebruik, bewaren of openbaarmaken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of overheidsaanvraag, (b) uitvoering van de toepasselijke wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek van mogelijke schendingen hiervan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) te beschermen tegen dreigend gevaar voor de rechten, eigendom of veiligheid van Citrix, haar gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan bij wet.

Cookies en andere methodes voor het verkrijgen van informatie

Definities

Cookies, web-beacons en/of soortgelijke technologieën zijn oorspronkelijk ontworpen zodat de website in staat is de browser van een gebruiker te onderscheiden van een vorige bezoeker. Op deze wijze worden instellingen die de bezoeker heeft gemaakt, opgeslagen en opnieuw gebruikt of worden de activiteiten van de gebruiker op de site gevolgd.

Een cookie is een klein stukje tekst die een website naar uw browser kan sturen. Een cookie kan geen andere gegevens van uw harde schijf bekijken, computervirussen doorgeven of uw e-mailadres achterhalen. Momenteel gebruikt Citrix cookies om de ervaring van de gebruiker tijdens het bezoek van de site te verbeteren; in het algemeen kan een cookie een ID en password van een gebruiker veilig opslaan, homepages personaliseren, identificeren welke gedeelten van een site zijn bezocht of de gemaakte selecties bijhouden.

Een web-beacon is een kleine transparante gif-afbeelding die in een HTML-pagina of e-mail is ingebed en die wordt gebruikt om te volgen wanneer de pagina of de e-mail is bekeken. Soortgelijke technologie kan worden gebruikt, doordat een product of service gegevens naar een server stuurt op het moment een bezoeker handelingen initieert, door bijvoorbeeld iets te selecteren. Deze technologie is vergelijkbaar met een cookie, omdat deze ook uw bezoek volgt en gegevens alleen kunnen worden gelezen door de server die ze ontvangt. Het is anders dan een cookie omdat het niet browsergebaseerd is, niet hoeft te functioneren als identificatie en geen gegevens op uw computer opslaat.

We noemen deze technologieën 'Tools voor het verzamelen van gegevens'

Afmelding (Opt-out)

Het help-menu op de menubalk van uw browser vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u waarschuwt wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal uit kunt schakelen. Als u liever geen cookies ontvangt terwijl u onze website bezoekt of via HTML-gebaseerde e-mails, dan kunt u uw browser instellen een waarschuwing te geven voordat u cookies accepteert zodat u het kunt weigeren voordat u verder gaat. U kunt ook alle cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser, hoewel u wellicht niet optimaal kunt profiteren van de website van Citrix als u dit doet. Er wordt u gevraagd om cookies te accepteren bij bepaalde handelingen op onze website. Voor het navigeren en gebruiken van het grootste deel van onze website hoeft u geen cookies aan te zetten.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics zoals beschreven in "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt". U kunt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics op websites door hier de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren We gebruiken ook IP-adres maskering, een techniek om IP-adressen die door Google Analytics worden verzameld en opgeslagen te verkorten zodat ze niet naar individuele gebruiker kunnen worden teruggeleid. Delen van onze website maken ook gebruik van Google Analytics for Display Advertisers waaronder DoubleClick of Dynamic Remarketing, waardoor u interesse-gebaseerde advertenties ziet, gebaseerd op uw bezoek van deze of andere websites. U kunt gebruikmaken van Ads Settings om de Google-advertenties die u ziet te beheren en u af te melden voor interesse-gebaseerde advertenties.

Gegevensverzameling door externe partijen

Citrix aanbiedingen kunnen tools voor gegevensverzameling van externe partijen integreren, die gegevens bijhouden over uw online activiteiten binnen websites of online diensten. U kunt zich afmelden (opt-out) voor gegevensverzameling of het gebruik hiervan door externe partijen zoals hierboven beschreven onder 'Afmelding (Opt-out)' of 'Google Analytics' of door de aanwijzingen te volgen onder 'Online-reclame - uw keuzemogelijkheden' in het gedeelte hierna.

Online-reclame - uw keuzemogelijkheden

We ondersteunen de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (‘Principles’) van de Digital Advertising Alliance in de VS, de Digital Advertising Alliance in Canada en de European Digital Advertising Alliance in de EU. Als u in de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie woont, kunt u naar Ad Choices, Ad Choices Canada of Your Online Choices gaan om een handige plek te vinden om uw voorkeuren aan te geven, waaronder de optie om te kiezen voor een ‘universele’ opt-out voor op interesse gebaseerde advertenties met deelnemende entiteiten. Deze websites bieden tevens gedetailleerde informatie over op interesse gebaseerde advertenties en tips voor het beheren van uw privacy online en in applicaties.

Wanneer u ervoor kiest zich af te melden voor deze methodes, geven cookies op uw device aan dat u zich hebt afgemeld (opt-out) voor interesse-gebaseerde advertenties. Als u uw cookies verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden. Hou er rekening mee dat afmelding voor interesse-gebaseerde advertenties niet wil zeggen dat u geen advertenties van ons of ons Aanbod meer ziet; de afmelding houdt in dat de online advertenties die u ziet niet op uw interesse gebaseerd zijn. Wanneer u zich afmeldt voor interesse-gebaseerde advertenties via de bovenstaande link, kunnen er nog steeds gegevens worden bijgehouden met betrekking tot het Aanbod, die gebruikt worden voor analyse, fraudepreventie en andere doeleinden toegestaan door de Self- Regulatory Principles.

Bekijken of wijzigen van uw informatie.

Als u een geregistreerde gebruiker bent of bent benoemd tot ‘contactpersoon’ van een organisatie (bijvoorbeeld van een bedrijf dat optreedt als onze eindgebruikers of partners), kunt u uw persoonlijke informatie bekijken en verzoeken om wijzigingen door naar Mijn account te gaan. Als u geregistreerd bent als contactpersoon van een organisatie, zal Citrix veel van de correspondentie voor de organisatie aan u richten. Als u verder geen zakelijke correspondentie wenst te ontvangen voor en namens uw organisatie, kunt u de 'Contactpersoon' wijzigen in een andere persoon, na overleg met uw organisatie. Als u helemaal geen direct marketingmateriaal meer wenst te ontvangen, kunt u zich 'afmelden' voor het betreffende marketingmateriaal. Als u niet langer de 'Contactpersoon' voor een organisatie bent, zullen wij enige persoonlijke informatie bewaren om eventuele fraude te voorkomen, geschillen en problemen op te lossen, onze wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden te handhaven, uw afmeldvoorkeuren (opt-out) respecteren en de wettelijke eisen na te leven, voor zover wettelijk is toegestaan.

Op verzoek kan Citrix u laten weten of wij persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of verwerken namens derden. Neem hiervoor contact op met privacy@citrix.com.

Beveiliging van uw account

Citrix bewaakt de persoonlijke informatie die u ons stuurt en neemt redelijke fysieke, technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde toegang, onwettelijke verwerking en ongeautoriseerd of onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Citrix volgt de industrie-standaarden voor het beveiligen van vertrouwelijke persoonlijke gegevens, waaronder encryptie, firewalls en SSL (Secure Sockets Layer). Omdat we er alles aan doen uw persoonlijke informatie te beschermen, hebben we uw medewerking nodig om u te verzekeren van de security met betrekking tot de informatie die u naar ons stuurt. We dringen er bij u op aan elke voorzorgsmaatregel te treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen tijdens gebruik van internet. Wijzig uw wachtwoorden vaak en gebruik een wachtwoordzin in plaats van een password, met minimaal 8 tekens in combinaties van letters en cijfers. Zorg dat u een veilige internetbrowser gebruikt, volg de suggesties van de leverancier en pas updates toe wanneer vereist.

Sites van derden

Ons Aanbod kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden beheerd. Enkele van deze sites van derden kunnen co-branded zijn met een logo van Citrix , hoewel ze niet worden beheerd of onderhouden door Citrix. Citrix deelt uw persoonlijk informatie niet met deze websites en is niet verantwoordelijk voor de manier waarop ze privacy realiseren. Zodra u onze website hebt verlaten, dient u het privacybeleid van de betreffende derde-partij website te controleren om vast te stellen hoe zij de informatie behandelen die over u wordt verzameld.

Forums en blogs

Een deel van het Aanbod van Citrix staat onze gebruikers toe content te publiceren via discussieforums, blogs en op andere manieren. Alle informatie die in deze forums bekend wordt gemaakt, is direct openbare informatie die door andere gebruikers kan worden gelezen, verzameld of gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die u bij deze forums hebt ingevuld waarmee u mogelijkerwijze te identificeren bent. U dient voorzichtig te als u persoonlijke informatie bekend wenst te maken.

Citrix kan van tijd tot tijd e-mails sturen betreffende onze producten en services aan gebruikers die content hebben gepubliceerd via onze websites. Elke door deelnemers geuite mening is van hem of haar zelf en is geen reflectie van de mening van Citrix. Merk ook op dat uw gebruik van deze online communicatietools onderworpen is aan onze gebruiksvoorwaarden. Persoonlijke informatie die aan Citrix gegeven is, kan worden overgedragen over staats- en landsgrenzen voor gegevensconsolidatie, opslag en vereenvoudigd informatiebeheer.

Privacyschildverklaring

Citrix neemt deel aan en bevestigt de naleving van het Privacyschild tussen de VS en de EU. Citrix verklaart zich met betrekking tot alle persoonsgegevens die worden ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU) te zullen houden aan de van toepassing zijnde Privacyschildbeginselen van de kaderregeling betreffende het Privacyschild. Kijk voor meer informatie over het Privacy Shield op deze site van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Citrix is, in het kader van de Privacyschildregeling, verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het bedrijf ontvangt en daarna doorstuurt naar derden die namens het bedrijf fungeren als agent. Citrix voldoet aan de Privacyschildbeginselen met betrekking tot het verder doorsturen van persoonsgegevens uit de EU, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen binnen de Privacyschildregeling valt Citrix onder de bevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kan Citrix worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van daartoe gerechtigde openbare instanties, bijvoorbeeld in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

In bepaalde omstandigheden, die volledig beschreven staan op de website over het Privacyschild, kunt u bindende arbitrage inroepen wanneer andere geschillenprocedures zijn uitgeput.

Citrix voldoet aan het Safe Harbor-verdrag tussen de Verenigde Staten en Zwitserland, zoals vastgelegd door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende de vergaring, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit Zwitserland. Citrix verklaart de Safe Harbor-privacyprincipes te zullen naleven (kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, inzage en afdwinging). Ga voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en de certificering van Citrix naar
https://www.export.gov/safeharbor_swiss

Geschillen

Neem met vragen of klachten over ons privacybeleid of onze werkwijze contact met ons op (hier). Als u een probleem hebt met betrekking tot privacy of datagebruik dat wij volgens u niet correct hebben aangepakt, neem dan contact op met onze geschilleninstantie (in de VS, gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is onderhevig aan wijzigingen. Als wij uw persoonlijk identificeerbare informatie gaan gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die vermeld staat op het moment van vergaring, zullen wij u vooraf via e-mail informeren voordat deze wijzigingen van kracht zijn. Als Citrix of een onderdeel of product van haar wordt overgenomen door een andere organisatie, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van deze transactie en de overdracht van uw persoonlijke gegevens. U hebt de keuze of u wel of geen toestemming geeft voor het op een andere wijze gebruiken van uw informatie. Daarnaast zullen we bij het doorvoeren van wezenlijke veranderingen in ons privacybeleid die geen invloed hebben op gebruikersinformatie die reeds is opgeslagen, een duidelijk bericht plaatsen op onze website om onze gebruikers van de verandering op de hoogte te stellen. We raden u aan om dit privacybeleid periodiek te bekijken voor de laatste informatie over onze privacy-methodes.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over het verzamelen, het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op.

Citrix Systems, Inc.
851 West Cypress Creek Road
Fort Lauderdale, FL 33309
privacy@citrix.com