Icon

Analytics

Concreet inzicht

Organisaties beschikken over meer data dan ooit. Maar levert die data ook concreet inzicht op, op basis waarvan u meteen maatregelen kunt treffen? Het is niet altijd eenvoudig om deze data te verzamelen en te doorgronden. Citrix Analytics past machine learning toe op de meest uiteenlopende data, van netwerkverkeer tot gebruikers, bestanden en endpoints. Wordt er dan afwijkend gedrag of afwijkende applicatieperformance geconstateerd, dan kan meteen actie worden ondernomen.

Analytics

Citrix Analytics

Belangrijkste voordelen van geavanceerde analytics

Moderne IT-architecturen brengen nieuwe manieren met zich mee om securityrisico’s te begrijpen, de applicatieperformance te verbeteren en werkwijzen te optimaliseren. Wanneer beslissingen kunnen worden ondersteund met Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) brengt dat veel meer boven water en gaat de snelheid omhoog waarmee IT-professionals of het systeem kunnen of kan reageren. Geavanceerde, intelligente analytics gaat veel verder dan gewone analytics, en resulteert in dat anders zo moeilijk te vinden inzicht dat de security, performance en bottom line van uw organisatie kan verbeteren.  

Organisaties geven aan dat investeren in data analytics, visuele dashboards en predictieve en prescriptieve analytics belangrijk wordt in de komende twaalf maanden.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

De rol van Citrix

Alleen Citrix Analytics maakt het mogelijk om gevaren in real time te detecteren en af te slaan op basis van gebruikersgedrag en de toestand van het device en het netwerk. Wij bieden op een unieke manier inzicht in het gedrag van uw gebruikers met data uit het hele Citrix ecosysteem. Dit maakt het mogelijk om u te waarschuwen voor urgente en toekomstige risico’s en duidelijk te maken wat u moet doen.    

Volgende stap