Meer inzicht met analytics en machine learning

Predictief en prescriptief inzicht over het hele Citrix portfolio heen

Citrix Analytics verzamelt data over het netwerkverkeer, de gebruikers, de bestanden en de endpoints in de Citrix omgeving. Dit levert de Citrix beheerders concreet inzicht op om proactief in te spelen op securityrisico’s voor gebruikers, om de applicatieperformance te verbeteren en om de IT-operaties te optimaliseren.

realtime analytics tegen echte gevaren

Organisaties geven aan dat investeren in data analytics, visuele dashboards en predictieve en prescriptieve analytics belangrijk wordt in de komende twaalf maanden.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Volgende stap