Meer inzicht met analytics en machine learning

Predictief en prescriptief inzicht over het hele Citrix portfolio heen

Citrix Analytics verzamelt gegevens uit het volledige Citrix portfolio en biedt de systeembeheerders concreet inzicht om proactief in te spelen op securityrisico’s voor gebruikers en applicaties, om de performance van apps en de continuïteit te verbeteren.

realtime analytics tegen echte gevaren

Ontdek enkele belangrijke use cases voor Citrix Analytics

Organisaties geven aan dat investeren in data analytics, visuele dashboards en predictieve en prescriptieve analytics belangrijk wordt in de komende twaalf maanden.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Volgende stap