Meer inzicht met analytics en machine learning

Predictief en prescriptief inzicht over het hele Citrix portfolio heen

Citrix Analytics verzamelt gegevens uit het volledige Citrix portfolio en biedt de systeembeheerders concreet inzicht om proactief in te spelen op securityrisico’s voor gebruikers en applicaties, om de performance van apps en de continuïteit te verbeteren.

Overzicht Citrix Analytics

Haal meer uit Citrix Analytics

Citrix Analytics past machine learning toe op de meest uiteenlopende data, van netwerkverkeer tot gebruikers, bestanden en endpoints. Wordt er dan afwijkend gedrag of afwijkende applicatieperformance geconstateerd, dan kan meteen actie worden ondernomen. Aangeboden als Citrix Cloud service. Overzichtelijke dashboards laten resultaten zien die meteen duidelijk zijn.

Evalueer een gratis interactieve demo van Citrix Analytics

Ontdek enkele belangrijke use cases voor Citrix Analytics

Als een device of account wordt overgenomen door ransomware, worden bestanden versleuteld. Die bestanden worden pas weer vrijgegeven nadat de gebruiker ‘losgeld’ heeft betaald. Citrix Analytics gebruikt Citrix Content Collaboration om ongebruikelijk gedrag en andere aspecten die op een aanval wijzen te detecteren en meteen in te grijpen. Een kwaadwillende gebruiker kan bijvoorbeeld in quarantaine worden geplaatst of meteen worden afgemeld.

Mede met behulp van Citrix Access Control worden Citrix beheerders meteen gewaarschuwd wanneer een gebruiker een risicovolle of verboden URL probeert te openen en daardoor de organisatie in gevaar brengt. Op basis van risico-indicatoren krijgt deze gebruiker een zwaarder risicoprofiel toegewezen. Het systeem kan vervolgens proactief ingrijpen om de gebruiker af te melden of het afwijkende gedrag op een andere manier te blokkeren.

Organisaties geven aan dat investeren in data analytics, visuele dashboards en predictieve en prescriptieve analytics belangrijk wordt in de komende twaalf maanden.
IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Volgende stap