End-to-end netwerk- en applicatiebeheer, zichtbaarheid en automatisering

Beheer, monitor en troubleshoot uw hele NetScaler infrastructuur vanuit één uniforme console

NetScaler Management and Analytics System (MAS) is een oplossing voor centraal netwerkbeheer, analyse en orkestratie. Systeembeheerders kunnen vanuit één platform de netwerkservice weergeven, automatiseren en beheren voor hun applicatiearchitectuur.

Evalueer NetScaler Management and Analytics as a Service

Centraal lifecycle management en complete analytics voor NetScaler ADC en SD-WAN met Citrix Cloud.

Meer informatie

Haal meer uit NetScaler Management and Analytics System

Organisatiebreed netwerk- en applicatiebeheer en analysemogelijkheden, verbeteren de zichtbaarheid binnen de hele infrastructuur. U bent gemakkelijker in staat aan performance- en securityeisen te voldoen. MAS verlaagt de operationele kosten en maakt allerlei taken een stuk eenvoudiger. Maar door de realtime analyses met MAS,kunnen systeembeheerders voor de hele infrastructuur problemen met performance van applicaties en security, identificeren en aanpakken. Verder biedt NetScaler MAS integratie op applicatieniveau met externe systemen voor orkestratie.

Bekijk een aantal belangrijke use cases voor NetScalerManagement en Analytics System

Naarmate de eisen die aan uw netwerk worden gesteld steeds complexer worden, neemt ook de complexiteit toe van het beheer van alle netwerkservices. Dit verhoogt de kosten en verlaagt de productiviteit.

NetScaler MAS vereenvoudigt het beheer van de infrastructuur die u voor uw application delivery gebruikt. De geautomatiseerde configuratie en servicedetectie van MAS zorgen voor snellere device-implementaties, minder fouten tijdens upgrades en gestroomlijnd aangeboden services. Dankzij de appgerichte automatisering zijn systeembeheerders minder tijd kwijt aan allerlei details en de configuratie van de afzonderlijke devices. Ze houden meer tijd over en de operationele uitgaven gaan omlaag. De orkestratie-functionaliteit maakt het bovendien mogelijk om de integratie van netwerkservices met SDN en cloudbeheerplatforms te automatiseren.

Scale-out-applicaties kunnen de complexiteit van infrastructuren verhogen, de operationele uitgaven verhogen en securityrisico's vergroten. Om de controle terug te krijgen en deze scale-out succesvol uit te voeren, hebben organisaties tegenwoordig een applicatiegerichte aanpak nodig.

NetScaler MAS beheert, monitort en troubleshoot uw app delivery vanuit het datacenter naar uw externe vestigingen via één uniforme console. Realtime netwerkanalyses worden verzameld en gerelateerd aan gebruikers en devices. Dit levert een compleet plaatje van de infrastructuur op. NetScaler MAS maakt het mogelijk om problemen met de performance en security snel en doeltreffend op te sporen en aan te pakken.

Verlopen en ongebruikte SSL-certificaten zijn slecht voor de gebruiker en uiteindelijk ook voor uw financiële resultaten. NetScaler MAS stroomlijnt elk aspect van uw certificatenbeheer. Via één en dezelfde console regelt u geautomatiseerde policy's om te waken over de juiste uitgever, sleutelsterkte en algoritmes. Ook houdt u in de gaten welke certificaten niet meer worden gebruikt of binnenkort verlopen.

Ontdek andere Citrix Networking-producten  

Volgende stap