We hebben meer eenheid gebracht in onze Citrix oplossingen en ons portfolio. Meer informatie.

Bent u klaar voor de GDPR?

Op 25 mei 2018 is de GDPR/AVG van kracht geworden. Voorkom hoge boetes en zorg ervoor dat u de nieuwe privacywetgeving naleeft.

Download onze info over de GDPR

Met het nieuwe systeem werken we slimmer en sneller, en kunnen we gemakkelijker naar de burger toe. De samenwerking met partners verloopt soepeler, en uiteindelijk komt dat onze hele gemeente ten goede. We krijgen veel positieve feedback van onze inwoners: we werken beter, we reageren sneller en we gaan beter om met lokale problemen.
Sarah Reed
Assistant Chief Executive
Gemeenteraad van Sunderland

Volgende stap